Al ervaren hoe moeizaam verandering is? Op zoek naar een aanpak die helpt?

SANGOO is een gesimuleerde business ervaring die organisaties leert hoe succesvol veranderingen te leiden.

De 'al doende leren' -ervaring reikt naast een pragmatisch draaiboek tal van tips en tricks aan om jullie veranderrealiteit met kennis van zaken aan te pakken!

Voor wie

De ervaring is geschikt voor iedereen die actief betrokken is in een verandertraject en die zijn of haar verander- vaardigheden wil versterken.
Ontdek hier hoe SANGOO een antwoord biedt op de noden van jouw doelgroep.

Impact

SANGOO leert je hoe veranderingen aan te pakken (van A tot Z). Geen ivoren toren kennis maar een pragmatische kapstok en onmiddellijk toepasbare inzichten.

Actief

De ervaringsgerichte aanpak laat geen ruimte om zus te denken en zo te doen. SANGOO engageert je om gewoon te doen!

AANPAK

Gesimuleerde business ervaring

SANGOO brengt een levensechte veranderervaring die jou als regisseur in het midden van de actie plaatst. Het is jouw uitdaging deze verandering tot een succes te maken. Doorheen de ervaring bouw je een wervende presentatie over de visie en strategie die het waarom van de verandering onderbouwen. Je analyseert de organisatie om alle betrokken partijen te identificeren. Je verkent de veranderhistoriek van de organisatie als belangrijke bron van informatie om je aanpak vorm te geven. Je krijgt inzicht in het belang van communicatie, en brengt communiceren met impact in de praktijk.

Al doende leren

Het intensieve programma bevat verschillende types opdrachten om het leereffect te maximaliseren. De combinatie tussen 'harde' en 'zachte' competenties vormt de ideale mix. Mensen spelen een bepalende rol in het slagen van elke verandering. SANGOO brengt enthousiasme maar ook weerstand tot leven doorheen de hele ervaring. Herkennen en hanteren maken deel uit van het traject.

Doorheen de simulatie wordt in groep gewerkt
(2 groepen van 4-6 deelnemers). Door het samen uitvoeren van opdrachten ervaar je dat teamwerk een kritische succes factor is om verandering te realiseren.

Vanuit de praktijk

Het SANGOO draaiboek werd ontwikkeld vanuit praktijkervaring en wordt ondersteund door academische bevindingen. Het draaiboek is jouw leidraad en referentie waarop je ook na de simulatie kunt terugvallen. Coaches met een ruime veranderervaring begeleiden je doorheen het traject.

Realistisch

De fictieve omgeving wordt tot leven gebracht en krijgt een gezicht door een sterke visuele ondersteuning doorheen de volledige ervaring. Een vleugje competitie kruidt het geheel ...

Gemeenschappelijke taal

SANGOO creëert een gemeenschappelijke taal over verandering.
Een absolute plus voor teams die samen voor een veranderuitdaging staan.

Aanpasbaar

De verschillende modules laten toe de SANGOO ervaring aan te passen op maat van jullie noden en doelstellingen.

RESULTAAT

Kennis

Je krijgt een doorgedreven inzicht in het Change Leadership Framework, een pragmatisch draaiboek dat je in staat stelt om de verandering binnen je organisatie vorm te geven en te (bege)leiden. Het framework bevat niet alleen theoretische kennis maar reikt ook bruikbare tools aan om de slaagkansen van een verandertraject te optimaliseren.

Gedrag

SANGOO houdt je een spiegel voor. Je leert het gedrag te stellen, in lijn met de aangeleerde kennis. Het blijft niet bij het aanleren van kennis over veranderingsdynamieken, maar de aangeleerde theorie wordt toegepast in de dagelijkse veranderpraktijk!

Mindset

SANGOO geeft inzicht in hoe je attitude de slaagkansen van je project fundamenteel beïnvloedt en wat je kan doen om succes te verhogen. Via intensieve begeleiding leer je je eigen denkwereld kennen en besef je waar je 'blinde vlekken' zitten. Veranderen begint bij jezelf.

Meetbaar leerresultaat

Via een online meetinstrument meet je de impact op jezelf en je organisatie. Jouw opgedane kennis en vaardigheden worden objectief gemeten (pre- en post-meting), maar daarnaast wordt ook de impact van je aanpak op jouw organisatie in kaart gebracht. Over de tijd herhaalde metingen bieden inzicht in de duurzame verankering.

FLAVOURS

Leiders en leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het vormgeven en implementeren van verandering. Op verschillende niveaus binnen de organisatie van senior management tot teamlead dragen ze bij tot een succesvolle realisatie.

Daarnaast zijn er binnen de organisatie ook professionals die vanuit hun expertise betrokken zijn bij het realiseren van verandering (Project managers, proces experten, PMO medewerkers, ...). Deze groep heeft vaak geen leidinggevende verantwoordelijkheid maar speelt wel een essentiële rol.

Omdat de uitdagingen voor beide groepen verschillen, ontwikkelden we twee SANGOO flavours.

Het veranderen van organisatiecultuur is een uitdaging om u tegen te zeggen. SANGOO C biedt de ideale oplossing om u met kennis van zaken aan de slag te gaan. Ontdek hier hoe de verschillende flavours voor u het verschil kunnen maken.

SANGOO e

Leiders en leidinggevenden

SANGOO p

Professionals

SANGOO C

Organisatiecultuur

SANGOO werd ontwikkeld door ALVEARE. Ons doel is organisaties sterker te maken in het realiseren van veranderingen. Veranderleiderschap is onze passie!

Els Heylen

Els heeft meerdere management posities bekleed in de bancaire en software sector. Haar ervaring ligt vooral op senior management. Alle functies kenden een belangrijke verandercomponent, vaak gedreven vanuit haar eigen zoektocht naar continue verbeteren van kwaliteit, klant-
tevredenheid en operational excellence. Zij wordt gezien als een sterke leider, motivator en communicator, met aandacht voor EQ en IQ.

Stefaan Compernol

Verandering, mens, proces en technologie vormen de rode draad doorheen het professionele parcours van Stefaan. Als psycholoog heeft hij een uitgesproken interesse in menselijk gedrag, leerprocessen en het menselijk brein. Hij is steeds op zoek naar creatief intelligente oplossingen die verandering faciliteren, acceptatie verhogen en het verschil maken. Stefaan was actief in verschillende management functies binnen grote en kleine organisaties.