Alsof een tientonner zich tegen je fundamenten parkeert ….

“Vanaf volgende week zullen de organisatie en onze manier van werken er anders uitzien,…” het kan voelen alsof een tientonner zich net tegen je fundamenten parkeerde en daarbij de afstand wat onderschatte. Ook in het gewone leven, buiten een organisatie- of werkcontext, is slecht nieuws (ernstige ziekte, verlies,…) soms ons deel. Hoewel de impact van een strategische verandering meestal minder dramatisch is dan dergelijk slecht nieuws, toch zorgt deze vaak ook voor onrust en angst. De sociale psychologie onderzoekt al langer de elementen en mechanismen die ervoor zorgen dat we ons positief aanpassen wanneer we geconfronteerd worden met dergelijke ingrijpende gebeurtenissen.

Betekenisgeving

Betekenisgeving (meaning making) is een van die mechanismen. Dit mechanisme bestaat uit twee elementen die bijdragen aan onze vaardigheid om ons aan te passen. Enerzijds het kaderen van het voorval in een breder denkkader of wereldbeeld (bv. Het is Gods wil, of het is te wijten aan mijn levensstijl.), anderzijds onze zoektocht naar meer positieve dan negatieve gevolgen van de gebeurtenis (bv. Ik leer meer genieten van het leven).

Communicatie

Maar wat kan dit nu betekenen in de context van strategische verandering? Communicatie en informatiedeling zijn cruciale elementen in het ondersteunen van de betekenisgeving in het geval van verandering. Informatie over het breder kader waarbinnen de veranderingen gebeuren helpt de opbouw van mijn persoonlijk denkkader wat ervoor zorgt dat ik deze verandering begrijp. Informatie helpt ook in de zoektocht naar de voordelen van deze verandering zelfs al heeft ze objectief gezien een negatieve impact. Uitleggen waarom we veranderen in een taal die aansluit bij de ontvanger helpt niet alleen onzekerheid verminderen, leden van de organisatie gaan hierdoor ook op een actieve manier invulling geven aan hun rol in het groter geheel. Ze leren voordelen te zien en dragen bij aan de realisatie.

1 keer volstaat niet

Iemand vertelde me onlangs het verhaal van de 6-en. Er was eens een bedrijf dat na jaren van succes zijn resultaten zag verslechteren. Er werd een strategische consultant ingehuurd die na 6 maanden onderzoek tot de conclusie kwam dat verandering nodig was. Tijdens een intensieve off site van 6 dagen vertaalde het senior management deze verandering in concrete acties voor hun domein. Daarna werd het verhaal tijdens een inspirerende sessie van 6 uur gedeeld met het middenkader. Hen werd gevraagd om het verhaal van de verandering aan hun teamleden te vertellen. De agenda’s van de volgende teammeetings bevatten naast de standaard onderwerpen ook het onderwerp van de verandering. In 6 minuten werd de verandering uitgelegd aan de teamleden. Uiteraard is dit een boutade maar ze brengt wel een valkuil onder de aandacht. Informatie delen en communiceren vraagt tijd. Het is een verhaal van herhalen, van luisteren, van de juiste taal zoeken, …. Inspanningen die substantieel bijdragen aan een succesvol traject.

Conclusie

Communicatie speelt een cruciale rol in het verhogen van de aanpassingsbereidheid bij verandering. Waarom moeten we veranderen, wat is de context waarin we ons bevinden, hoe willen we als organisatie hiermee omgaan, wat zijn de gevolgen als we niets doen, wat zijn de voordelen van veranderen,…, het zijn stuk voor stuk elementen die bijdragen aan de creatie van een strategisch kader. Dat kader helpt leden van de organisatie om mee te denken en de realisatie van de verandering vorm te geven.

Discover